top of page

เทคนิคภาพรวม

สีเขียว = ระบบ / เครื่องจักร

สีเหลือง = สื่อที่ใช้

สีแดง = ผลลัพธ์ที่ร้องขอ

(คลิกรายการ)

(คลิกรายการ)

(คลิกรายการ)

“ถ้าจะค้นหาความลับของจักรวาล ให้คิดในแง่ของพลังงาน ความถี่ และความสั่นสะเทือน”

นิโคลา เทสลา (10/07/1856 – 7/01/1943)

Nikolas Tesla.png
ติดต่อเรา

ขอขอบคุณที่ส่ง!

bottom of page